Αγχώδεις Διαταραχές

Κατ’ αρχάς, με τον όρο «Αγχώδης Διαταραχή» σε καμία περίπτωση δεν εννοούμε το φυσιολογικό άγχος και επίσης δεν εννοούμε τον φυσιολογικό φόβο.
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι φόβος και άγχος παρότι είναι πολύ κοντά εννοιολογικά, ωστόσο δεν είναι ταυτόσημοι όροι.


Διαταραχές της Διάθεσης

Με τον όρο Διαταραχές της Διάθεσης ή αλλιώς Συναισθηματικές Διαταραχές, όπως άλλωστε φανερώνει και η ονομασία τους, αναφερόμαστε στο στοιχείο εκείνο που αφορά στη συναισθηματική διάθεση του ατόμου και την διατάραξή του με τρόπο τέτοιο που να εντοπίζεται σταθερά και υπερβολικά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση ή να διακυμαίνεται πότε προς τη μία και πότε προς την άλλη κατεύθυνση αλλά πάντως υπερβολικά.


Διαταραχές της προσωπικότητας

Με τον όρο προσωπικότητα εννοούμε το σύνολο των γνωρισμάτων, συμπεριφοριολογικών και συναισθηματικών, που χαρακτηρίζουν το άτομο και του προσδίδουν ταυτότητα, αφού η σταθερότητα των γνωρισμάτων αυτών στο χρόνο κάνει δυνατή την αναγνώρισή του από τους άλλους. Ταυτόχρονα προσδίδει ιδιαιτερότητα αφού είναι επίσης δυνατή η διάκρισή του από τα άλλα άτομα.


Ψυχωτικές Διαταραχές

Βασικό χαρακτηριστικό των ψυχωτικών διαταραχών είναι η αδυναμία του ατόμου να διακρίνει τι είναι πραγματικό και τι δεν είναι, ακόμα και όταν υπάρχουν αποδείξεις γι αυτό. Το ψυχωτικό άτομο αδυνατεί να ελέγξει την πραγματικότητα με αποτέλεσμα να έχει σημαντικά προβλήματα λόγω της έκπτωσης της λειτουργικότητας που πολύ συχνά (αλλά όχι πάντα) συνεπάγεται η αδυναμία αυτή.


Διαταραχές στην πρόσληψη τροφής

Οι διαταραχές στην πρόσληψη τροφής είναι διαταραχές που πλήττουν κυρίως νεαρά άτομα, στην πλειοψηφία τους γυναίκες. Πολύ συχνά πρόκειται για άτομα που η δουλειά τους επιβάλλει συγκεκριμένα πρότυπα εμφάνισης, με κύριο χαρακτηριστικό τους το περιορισμένο βάρος (χορευτές, αθλητές, μοντέλα κ.λπ.).


Ψυχοσωματικά προβλήματα

Οι όροι ψυχοσωματική υγεία, ψυχοσωματικές ασθένειες κ.λπ. υποδηλώνουν σαφώς τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην βιολογική και στην ψυχική κατάσταση του ατόμου. Είναι πλέον αποδεκτό ότι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες μπορεί να έχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στην ψυχική υγεία αλλά και στην σωματική.


Σεξουαλικότητα

Η σεξουαλική συμπεριφορά του ατόμου καθορίζεται από παράγοντες όπως οι σχέσεις του ατόμου με τους άλλους, το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ζει καθώς και από τις συνθήκες της ζωής του. Η σεξουαλικότητα που αναφέρεται στην αντίληψη του ατόμου για το φύλο του και αντανακλά τα βιώματά του γύρω από το sex στις διάφορες φάσεις της ζωής του καθορίζεται επίσης από παράγοντες όπως η προσωπικότητα, το βιολογικό υπόστρωμα και η γενική αίσθηση του εαυτού του.


Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Χρήσης Cookies