Σεξουαλικότητα

Η σεξουαλική συμπεριφορά του ατόμου καθορίζεται από παράγοντες όπως οι σχέσεις του ατόμου με τους άλλους, το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ζει καθώς και από τις συνθήκες της ζωής του. Η σεξουαλικότητα που αναφέρεται στην αντίληψη του ατόμου για το φύλο του και αντανακλά τα βιώματά του γύρω από το sex στις διάφορες φάσεις της ζωής του καθορίζεται επίσης από παράγοντες όπως η προσωπικότητα, το βιολογικό υπόστρωμα και η γενική αίσθηση του εαυτού του.

Αναμενόμενο είναι, κατά συνέπεια, ότι η σεξουαλικότητα καθώς και η σεξουαλική συμπεριφορά ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα ποικίλει. Είναι δύσκολο να ορίσουμε με ακρίβεια τι περιλαμβάνει η φυσιολογική σεξουαλικότητα και ο τρόπος που αυτή εκδηλώνεται και άλλωστε στερείται κλινικού ενδιαφέροντος.

Αντίθετα είναι πιο εύκολο να προσδιορίσουμε τι δεν είναι φυσιολογικό, ποια σεξουαλική συμπεριφορά μπορεί να είναι επιζήμια για το άτομο ή το κοινωνικό περιβάλλον, ή ποια σεξουαλική πρακτική μπορεί να είναι απρόσφορη.

Οι Σεξουαλικές Διαταραχές διακρίνονται σε :

 • Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες
 • Παραφιλίες (Σεξουαλικές Παρεκκλίσεις)

Η διαφορά ανάμεσα στις Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες και στις Παραφιλίες έγκειται στο ότι οι πρώτες αναφέρονται σε Διαταραχή της ομαλής σεξουαλικής λειτουργίας ενώ στις δεύτερες η Διαταραχή αναφέρεται στο σεξουαλικό στόχο, δηλαδή στο επιθυμητό ερωτικό αντικείμενο. Στις Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες συναντάμε κυρίως αναστολές φυσιολογικών αντιδράσεων όπως είναι η φλεβική διόγκωση των σεξουαλικών οργάνων, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα τη μη ικανοποίηση του ατόμου ή ακόμα και τη βίωση της σεξουαλικής εμπειρίας ως δυσάρεστης ή επώδυνης. Αντίθετα, στις Παραφιλίες, οι σεξουαλικές λειτουργίες είναι φυσιολογικές αλλά το σεξουαλικό αντικείμενο διαφέρει από το συνηθισμένο. Ένα άτομο μπορεί να επιθυμήσει ερωτικά ένα παιδί (παιδοφιλία) ένα ζώο (κτηνοβασία ) ή ένα παπούτσι (φετιχισμός).

Οι τύποι της Σεξουαλικής Δυσλειτουργίας είναι:

Διαταραχές της Σεξουαλικής Επιθυμίας:

 • Διαταραχή υποτονικής Σεξουαλικής Επιθυμίας
 • Διαταραχή Σεξουαλικής Αποστροφής

Διαταραχές Σεξουαλικής Διέγερσης:

 • Διαταραχή της Σεξουαλικής Διέγερσης στη Γυναίκα
 • Διαταραχή της Στύσης στον Άντρα

Διαταραχές του Οργασμού:

 • Διαταραχή του Οργασμού στη Γυναίκα
 • Διαταραχή του Οργασμού στον Άντρα
 • Πρόωρη εκσπερμάτιση

Διαταραχές Σεξουαλικού Πόνου:

 • Δυσπαρευνία
 • Κολεοσπασμός
 • Σεξουαλική Δυσλειτουργία Οφειλόμενη σε Γενική Ιατρική Κατάσταση

Σεξουαλική Δυσλειτουργία Προκαλούμενη από Ουσίες

Σεξουαλική Δυσλειτουργία Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς

Στις Σεξουαλικές Παραφιλίες περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιδειξιομανία
 • Φετιχισμός
 • Εφαψιομανία
 • Παιδοφιλία
 • Σεξουαλικός Μαζοχισμός
 • Σεξουαλικός Σαδισμός
 • Τρανσβεστικός Φετιχισμός
 • Ηδονοβλεψία
 • Παραφιλία μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς (κτηνοβασία, νεκροφιλία, μεροφιλία κ.λπ.)

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Χρήσης Cookies