Υπηρεσίες

Ατομική Θεραπεία Ενηλίκων. Ατομική συνεδρία με κάποιον από τους ψυχολόγους συνεργάτες μας. Η ατομική συνεδρία διαρκεί μία ώρα (ή όσο παραπάνω κρίνει σκόπιμο ο Ψυχολόγος, χωρίς να χρεώνεται επί πλέον). Η ατομική θεραπεία είναι θεραπεία εκλογής για μια σειρά προβλημάτων και διαταραχών.

Αντιμετώπιση φοβιών και εξειδικευμένη αντιμετώπιση φοβίας πτήσεων (αεροφοβία).

Αντιμετώπιση αγχωδών διαταραχών. (διαταραχή πανικού, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, γενικευμένη αγχώδης διαταραχή κ.λπ).

Αντιμετώπιση διαταραχών της διάθεσης. (Κατάθλιψη, δυσθυμία κ.λπ)

Ατομική Συμβουλευτική και θεραπεία μέσω διαδικτύου (*σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να μην ενδείκνυται). Η σύγχρονη αυτή μορφή θεραπείας και συμβουλευτικής ενέχει περιορισμούς. Παρ’ ότι δεν υπολείπεται σε ποιότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ ειδικού και συμβουλευόμενου, όταν υπάρχει η δυνατότητα, προτιμάται η συνεδρία μέσω φυσικής παρουσίας. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις ατόμων που χρήζουν θεραπείας ή/και συμβουλευτικής και δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν ως φυσική παρουσία, τον κατάλληλο ειδικό ψυχικής υγείας της επιλογής τους. Τέτοια άτομα είναι κάτοικοι απομονωμένων περιοχών, ελληνόφωνοι κάτοικοι άλλων χωρών όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής στη γλώσσα τους, καθώς και περιπτώσεις όπου ο θεραπευόμενος αδυνατεί να εξέλθει της οικίας του, καθώς και άλλες περιπτώσεις. Στην Ψυχοθεραπευτική Αθηνών η συμβουλευτική γίνεται με χρήση βιντεοκλήσης της πλατφόρμας skype. Αφού δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό στο skype, αναζητήστε τον χρήστη Ψυχοθεραπευτική Αθηνών. Η πληρωμή του ειδικού γίνεται μέσω κατάθεσης σε τράπεζα ή μέσω Pay Pal κατόπιν συνεννόησης και στη συνέχεια λαμβάνετε το παραστατικό σας μέσω ταχυδρομείου.

Συμβουλευτική ζεύγους. Προτείνεται σε περιπτώσεις εμφάνισης προβλημάτων σε συντροφικές σχέσεις.

Ομαδική Θεραπεία Ενηλίκων (group therapy). Νέα groups δημιουργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα groups απαρτίζονται από πέντε έως οκτώ άτομα.

Ατομική θεραπεία Παιδιών. Εξειδικευμένος συνεργάτης ψυχολόγος μέσω του παιχνιδιού της ζωγραφικής της συζήτησης καθώς και με άλλες τεχνικές αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας παιδιών. Τα προβλήματα συχνά είναι συνέπεια επικείμενου διαζυγίου των γονιών ή προβλήματα άγχους, προβλήματα σχολικών επιδόσεων, προβλήματα bulling (εκφοβισμού), προβλήματα διάθεσης καθώς και άλλα.

Ομαδική Συνεδρία Γονέων. Οι ομάδες γονέων στόχο έχουν την πρόληψη συχνά εμφανιζόμενων προβλημάτων μέσω της ενημέρωσης που λαμβάνουν οι γονείς από
τον ειδικό ψυχολόγο. Επίσης η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των γονιών παιδιών ίδιας ηλικίας μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο και με την καθοδήγηση του ειδικού, συμβάλει καθοριστικά στην άμεση επίλυση και συχνά την αποφυγή πιθανών προβλημάτων. Οι γονείς μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν επίσης χρονίζοντα προβλήματα.

Ομάδα παιδιών. Πρόκειται για μία σύγχρονη και ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια με σκοπό την σωστή και σφαιρική ανάπτυξη των προσωπικοτήτων των παιδιών. Τα παιδιά υπό την καθοδήγηση του ειδικού ψυχολόγου αναπτύσσονται συναισθηματικά και πνευματικά. Το παιχνίδι, τα παραμύθια και άλλες τεχνικές μπαίνουν στην υπηρεσία του παιδιού και της ανάπτυξης της προσωπικότητάς του.

Διαγνωστικές υπηρεσίες. Ψυχομετρικές δοκιμασίες (tests) που απευθύνονται σε ενήλικες και παιδιά. Οι συνεργάτες ψυχολόγοι που είναι υπεύθυνοι για τη χορήγηση του κάθε test είναι εκπαιδευμένοι πάνω στο συγκεκριμένο test και κατέχουν την ειδική άδεια που απαιτείται ώστε να το χορηγούν. Μεταξύ των χορηγούμενων test (ψυχομετρικών δοκιμασιών) περιλαμβάνονται η εξελιγμένη μορφή του πασίγνωστου MMPI, το σύγχρονο και πλέον αξιόπιστο MMPI 2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory -2) καθώς και το ευρύτατα χρησιμοποιούμενο έγκυρο και αξιόπιστο WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) αναφορικά με τα παιδιά.

Life coaching. Μία παλιά υπηρεσία με πολύ σύγχρονο όνομα. Πρόκειται γα τη συμβουλευτική ζωής. Απευθύνεται σε ανθρώπους πνευματικά και ψυχικά υγιείς και πλήρως λειτουργικούς που επιζητούν μία αντικειμενική συμβουλευτική στα προβλήματα της καθημερινότητας καθώς και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Η συμβουλευτική ζωής προλαμβάνει τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων ζωής, σχέσεων καθώς και επαγγελματικών προβλημάτων. Άνθρωποι δημιουργικοί, συχνά επιχειρηματίες ή καλλιτέχνες, επιλέγουν το life coaching με σκοπό να διατηρήσουν ή και να επεκτείνουν τη δημιουργικότητά τους. Η αποφυγή εμφάνισης πιθανών ψυχολογικών προβλημάτων (όπως π.χ. αγχωδών διαταραχών ή διαταραχών της διάθεσης ως συνέπειες δυσκολιών ζωής) επιτρέπει στα άτομα που επιλέγουν το life coaching να ζουν δημιουργικά, και να αντιμετωπίζουν τις πιθανές επαγγελματικές δυσκολίες ή τις δυσκολίες ζωής λειτουργικά και επωφελώς για τους ίδιους έχοντας στο πλευρό τους έναν αντικειμενικό και απόλυτα έμπιστο (το ψυχολογικό απόρρητο ισχύει φυσικά και στις περιπτώσεις life coaching) σύμβουλο.

Υπηρεσίες επιλογής και διαχείρισης προσωπικού σε επιχειρήσεις (*μέσω του in business). Μέσω του ολοκληρωμένου προγράμματος in business by psychocare η Ψυχοθεραπευτική Αθηνών προσφέρει υπηρεσίες επιλογής και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις μικρού, μεσαίου, μεγάλου και πολύ μεγάλου μεγέθους. Ουσιαστικά το ολοκληρωμένο πρόγραμμα in business by psychocare μπορεί να λειτουργήσει είτε ως εξωτερικό τμήμα HR είτε απλά προσφέροντας στοχευμένες υπηρεσίες (team building, εισηγήσεις σεμιναρίων κ.λπ) ως εξωτερικός συνεργάτης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Χρήσης Cookies